Koliko poznajete grad Bor?

Proverite svoje znanje o Boru.